Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:

Porvoon Ompelukonepalvelu Oy

Leppäkumpu 10 B 2, 07700 Koskenkylä

019 – 667 298

info@porvoon-ompelukonepalvelu.com

Y-tunnus: 2831163-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Janita Ek
Leppäkumpu 10 B 2, 07700 Koskenkylä
+358 44 370 8411
janita.ek@porvoon-ompelukonepalvelu.com

Rekisterin nimi:

Porvoon Ompelukonepalvelu Oy verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja markkinointitarkoituksiin sekä tuotteiden takuurekisteröinteihin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle, poikkeuksena tuotteen takuurekisteröinnit valmistajan / maahantuojan rekisteriin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirto kolmannelle osapuolelle vain asiakkaan luvalla erityisissä takuu tapauksissa.

Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde säilyy. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisterin tiedot säilytetään salasanasuojatulla tietokoneella. Tilaus- huolto- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö

Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän koneelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.  

Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti liikkeessämme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Real Cookie Bannerin käyttö

Käytettävien evästeiden ja vastaavien teknologioiden (seurantapikselit, jäljitteet jne.) ja niihin liittyvien suostumusten hallintaan käytämme suostumustyökalua ”Real Cookie Banner”. Yksityiskohtaiset tiedot ”Real Cookie Banner” -työkalun toiminnasta löytyvät osoitteesta https://devowl.io/rcb/data-processing.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana tässä yhteydessä ovat Art. 6 (1) lit. c GDPR ja Art. 6 (1) lit. f GDPR. Oikeutettu etumme on käytettyjen evästeiden ja vastaavien teknologioiden hallinta ja niihin liittyvät suostumukset.

Henkilötietojen luovuttaminen ei ole sopimusperusteista eikä välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten. Et ole velvollinen antamaan henkilötietoja. Mikäli et anna henkilötietojasi, emme voi hallinnoida suostumuksiasi.